Ledarstoets roll ifrågasatt

Det är alltid lika spännande att läsa om hästars gruppdynamik och sociala värld. Men det är också lite förvirrande. För i det här fallet kan vi verkligen tala om att forskare ofta ser vad de vill se utifrån föreställningar om hur den sociala strukturen borde vara. Det började med att det var hingsten som bestämde. Sedan var det inte hingsten, utan sedan var det ledarstoet. Och man började förstå att dominans och ledarskap var olika saker. Och hur viktig vänskap är för hästar – inte bara en plats i någon abstrakt hierarki (kan hästar tänka abstrakt på det sättet? Det tror jag inte riktigt, men det är mycket vi inte vet). Och mer och mer insåg vi att det kanske handlar om komplexa system som inte riktigt kan visas i några enkla definitioner eller utnämningar till vem som är vad. En kunde flytta på en annan, medan en tredje följde en annan till den första. Rörigt blev det.  Nu visar det sig att det inte är det sk ledarstoet som för flocken hit eller dit utifrån sina egna erfarenheter heller. 

Det kan tydligen vara vem som helst – hingsten (eller någon av hingstarna då de kan vara flera), eller något av stona. Varför och hur detta går till är inte så lätt att säga kanske. Än mindre vad det gör oss människor till i hästens värld, och vilken roll vi ska eftersträva. Men intressant är det – kolla in här! 

Annons

Gruppen hästens trygghet

I USA finns en mängd mustanger, frilevande hästar som en gång kommit lösa från sina ägare. Dessa hästar övervakas och även om de är i de fria styrs deras livsbetingelser av människan. Ibland samlas de ihop och grupper säras av olika anledningar. Det här leder till oanade konsekvenser för djuren, som är beroende av sina flockar (just den flocken – inte bara en flock), menar skribenten till det här enormt intressanta inlägget om hästarnas gruppdynamik. 

I Holistichorse.com berättas om vikten av äldre stabila ston och hingstar som gruppens kunskapsbärare och trygghet, och vad det gör för hästar när grupperna splittras. Något att fundera över i vår vardagliga tillvaro med hästen, på många olika sätt. Berättelsen i slutet om Diana, det kloka stoet som överlevde det mesta och lotsade sin flock till trygghet om och om igen, är värd sin läsning bara det.