Kolik: operation – vad är oddsen?

Kolik: operation – vad är oddsen?

Kolik är ett tillstånd som med lite tur och skicklighet kan ordnas med hjälp av ambulerande veterinär. I vissa fall är dock orsaken sådan att operation blir nödvändig. Ingreppet handlar om en buköppning för att se vad det är som är fel.

När det handlar om kolik finns det oftast väldigt lite tid och en ägare som följer med sin häst mot kliniken är givetvis mycket stressad. Vem vet hur det kommer att gå? Sanningen är att det gör ingen. Man får ta besluten med den information som veterinären har fått fram, med den erfarenhet som finns på kliniken och med egen erfarenhet som utgångspunkt. Oftast beslutar en person som har en ung häst att satsa på operation. Men när det gäller en operation på en äldre häst kan det bli knepigare. Är det värt det och kommer hästen då att bli bra?

Studie i USA
Surgi-Care Center for Horses i Florida i USA har undersökt hur bra operationerna på kolikfallen går. Resultaten från studien visar att operationen i sig kan bli klurig för en gammal pålle. Endast hälften som är över tjugo år klarar operationen över huvud taget. De unga har då en bättre chans, med nästan tre fjärdedelar som överlever.

Efter ingreppet finns också hinder på vägen. Men här finns ingen jätteskillnad mellan de yngre och de äldre som klarat själva operationen. Överlevnadschansen är då en bra bit över 80%. Även om undersökningen visar att äldre hästar överlever i något mindre grad än de unga hästarna, föreligger inte sådan skillnad att det går att etablera ett samband.

Samma i Sverige?
Vi i Sverige har något andra typer av hästar och en annan djursjukvård än i Florida. Det finns givetvis mängder med likheter, men vilka skillnader i praktik och medicin som faktiskt är avgörande vet vi inte. Därför går det inte att direkt säga att dessa siffror är giltiga i vårt land. Däremot ger det en indikation på att äldre hästar faktiskt är ganska tuffa och klarar stora ingrepp.

Svårt beslut
Ingen vet vad som är rätt och fel när det gäller större operationer på äldre hästar. HÄr måste ägaren känna sin häst, veta hur bra den mår i grunden och också ta sin egen veterinär till råds. Tillsammans går det att komma fram till ett beslut som går att leva med. Det är det bästa man kan göra, för ingen vet vi hur framtiden ser ut.

För att läsa rapporten i sin helhet klickar du här

Annons

Kolik av kyla – ge hästen ljummet vatten!

Hästar klarar de flesta temperaturer och klarar kyla väldigt bra. Deras kroppar fungerar mer eller mindre som kaminer och bara de får tillräckligt att äta håller de också värmen. Men hästkaminen kräver också vätska för att det inte ska ta stopp. Utan tillräckligt med vatten kommer koliken lätt. Därför behöver också hästar mer vatten när det är kallt än under en vanlig vårdag.

När det är kallt fryser vattnet och det vatten som finns kyler ner kroppen. Av den anledningen är det troligt att hästen inte dricker så mycket vatten, även om det behövs. Veterinär Ionel Barbos skriver i Tidningen Ridsport den 10 februari om den kalla vinter som varit. Han säger att det varit extremt mycket kolikfall. Hans rekommendation, tillika många andras, är att se till att hästen har ljummet vatten att dricka.

Foderrutiner och stress ger magsår hos häst

Forskning inom området pågår
I början av 1900-talet upptäcktes flera hästar med magsår. De var de första fallen, och de upptäcktes av veterinärer i samband med obduktion. Sedan dessa har förekomsten av magsår uppmärksammats alltmer. Det har visat sig vanligt att hästar har magsår.

Samma magsår som hos människan
För en hästvän är det här alarmerande. Själv har jag inte haft magsår, men nära inpå, och jag vet hur illa man mår. Hästarnas upplevelse av ett magsår kan inte skilja sig särskilt mycket från vår egen, då magsår på häst utvecklas på samma sätt som hos oss människor. Inte heller anledningen till varför magsår uppkommer skiljer sig.

Varför magsår
Många studier har gjorts om hästens matsmältningssystem. I studierna har man kunnat visa att det finns vissa faktorer som påverkar hästens matsmältning och som ökar risken för magsår. Det gäller bland annat:
– stress
NÄr hästen inte får utlopp för sitt naturliga behov av att vistas med kompisar (deras sociala behov), av att röra sig fritt kan magsår utvecklas. Miljöer med hög ljudnivå, stressade människor och många olika miljöer påverkar också hästens stressnivå. Stressen i sig orsakar gärna magsår, precis som hos människor. Dessutom kan hästarnas matvanor ändras av stressen, vilket ytterligare späder på risken med magsår.
– träningens densitet
– transporter
– extrema väderleksförhållanden
– utfordringen
När hästen inte får mat, kommer magsystemet ändå att utsöndra magsaft. Det utsätter den tunna slemhinnan som skyddar magsäcken för stor påfrestning. Det finns även tydliga indikationer på att en stor mängd kraftfoder och lite grovfoder ger upphov till magsår.

– inflammationshämmande medicin
Föl är särskilt utsatta för de biverkningar butta och liknande medicin har på magen. De utvecklar lätt magsår. Stora hästar löper risk att få magsår om medicineringen är intensiv och långvarig. Som tur är brukar magsåret gå över när medicineringen slutar.

Hur märks det?
Det är ganska svårt att se om en häst har magsår eller inte. Symptomen är ganska diffusa. HÄr är några symptom som konstaterats:
– sämre prestationsförmåga
– nedsatt aptit
– hästen går ner i vikt
– hårremmen blir glanslös
– hästen kan få återkommande kolikfall
– hästen kan få diarré

Föl kan börja gnissla tänder och kan salivera kraftigt.

Ställa diagnos och behandla
För att ställa en diagnos krävs oftast gastroskopi där magsäcken undersöks. Om hästen har magsår är det första som bör ändras foderstaten. En riktig foderanalys krävs för att ställa en god foderstat i balans med hästens behov. Antalet fodringar höjs till ett så stort antal som möjligt.

Bete super mot magsår
Är det sommar rekommenderar veterinärer och forskare att hästen ska få gå på bete. Hästar på bete har nästan aldrig magsår. De äter när de behöver det. Om inget annat hjälper får hästen samma sorts medicin som människan mot magsår. Men medicinen har biverkningar, ofta i form av dålig aptit och magsmärtor.

Hur många hästar har magsår?
Det har gjorts en del studier för att ta reda på hur vanligt det är med magsår. En studie på Wången visar att 25 % av de undersökta hästarna hade magsår. Då undersöktes både varmblod och kallblod. Den studien visar på ett lägre procenttal än andra studier som gjort med sporthästar. En orsak kan vara att i WÅngen-undersökningen fanns även kallblod med. De visade sig inte ha magsår alls.

Vilka raser får magsår?
WÅngenundersökningen mfl. indikerar att varmblodiga hästar och halvblod bra mycket lättare utvecklar magsår. Vad det beror på går att diskutera, men troligen är de inte bara känsligare för att de är ”ädlare”, utan aveln har även sett till att hästar som är alertare blivit vanligare. Med alertare så blir också en häst mer känslig, och stressar lättare upp sig.

För mer information, läs även: