Det handlar om känsla

Två kvinnor försöker flytta en häst. Båda lyckas.

Annonser