Hästar och ansiktsuttryck

Hästar har ett uttrycksfullt ansikte, på många sätt. De har en stor förmåga att uttrycka sina känslor med minspel, ett minspel som kanske tyvärr går oss förbi lite alltför ofta. Vi har helt enkelt inte blicken för att alltid förstå vad ansiktsuttrycket betyder. Men tack vare forskningen inom just detta område, ett forskningsfält som kommer starkt just nu,  kommer vi snart att kunna inhämta massor med kunskap om detta, något jag hoppas kommer hjälpa oss hästälskare, liksom hästarna i sig, mycket framöver.

En annan del av kunskapen om hästar som forskningen nu intresserar sig för är hur hästen uppfattar oss människor. De senaste rönen inom detta är hur hästar reagerar på människans ansiktsuttryck. Det visar sig att de läser av dem snabbt, och reagerar på dem på ett mycket uppenbart sätt. Särskilt när vi är arga. Då reagerar hästarna mycket mer än när vi är glada. Forskningsteamet, ett psykologteam baserat i Sussex, tror att det beror på att de är flyktdjur och därför reagerar snabbare på det negativa (det som kan ge anledning att fly), än det positiva.

Det  här är något att tänka på för alla som klampar in i ett stall. Allt negativt du utstrålar kommer att avspegla sig på de hästar du möter – de kommer märka av det direkt, och reagera. Och antagligen bli lite avigare själva. Och tänk vad detta betyder när vi tränar dem!

Hela rapporten går att ladda ner och läsa på The Royal Societty. 

Ridsport

 

Tolka hästens signaler positivt

Den ”late, sege” hästen som verkar så ouppmärksam kanske egentligen vill att du ska ta och lugna ner dig lite, så att han kan och vågar ta plats i samvaron med dig. Det är tankegången i den här tänkvärda texten om hur hästar tänker och upplever, skriven av Anna Blake. Bloggen i övrigt är ganska läsvärd också, så kika gärna runt….

Nåväl – åter till saken. Vi misstolkar gärna det som hästen försöker berätta för oss, utan att vi menar det. Av den enkla anledningen att vi är människor med våra måttstockar och uttryckssätt, egenskaper och egenheter – medan hästen är ett helt annat djur som upplever världen från sin horisont. Hästen vill ha lugn och ro och ber om samarbete. Den tittar bort för att visa att den är ofarlig i vår värld, vi skriker om att den inte är uppmärksam och ”rättar den”. Hästen går långsamt på banan för att den inte är i balans vare sig mentalt eller fysiskt och ber om lugn i samarbetet för att klara sin uppgift, vi skriker att den är seg och lat. Det här är enligt texten bara några av de tillfällen då hästen på sitt sätt försöker undvika konflikt, men i människans värld istället triggar ett beteende den allra helst vill undvika.

Att istället för att snabbt lägga in negativa egenskaper i de uttryck hästen ger, och istället försöka tolka dem på ett positivt sätt, och utifrån kunskap om hur hästen upplever världen och relaterar till sin omgivning, kan vi undvika många missförstånd och misstag. Till gagn för både hästen och oss själva.