Tolka hästens signaler positivt

Den ”late, sege” hästen som verkar så ouppmärksam kanske egentligen vill att du ska ta och lugna ner dig lite, så att han kan och vågar ta plats i samvaron med dig. Det är tankegången i den här tänkvärda texten om hur hästar tänker och upplever, skriven av Anna Blake. Bloggen i övrigt är ganska läsvärd också, så kika gärna runt….

Nåväl – åter till saken. Vi misstolkar gärna det som hästen försöker berätta för oss, utan att vi menar det. Av den enkla anledningen att vi är människor med våra måttstockar och uttryckssätt, egenskaper och egenheter – medan hästen är ett helt annat djur som upplever världen från sin horisont. Hästen vill ha lugn och ro och ber om samarbete. Den tittar bort för att visa att den är ofarlig i vår värld, vi skriker om att den inte är uppmärksam och ”rättar den”. Hästen går långsamt på banan för att den inte är i balans vare sig mentalt eller fysiskt och ber om lugn i samarbetet för att klara sin uppgift, vi skriker att den är seg och lat. Det här är enligt texten bara några av de tillfällen då hästen på sitt sätt försöker undvika konflikt, men i människans värld istället triggar ett beteende den allra helst vill undvika.

Att istället för att snabbt lägga in negativa egenskaper i de uttryck hästen ger, och istället försöka tolka dem på ett positivt sätt, och utifrån kunskap om hur hästen upplever världen och relaterar till sin omgivning, kan vi undvika många missförstånd och misstag. Till gagn för både hästen och oss själva.