Det svåra i att göra rätt!

 

Johan Beck Friis, veterinär tillika informationschef på Veterinärförbundet gick idag ut med en debattartikel angående de nackdelar som finns förenade med Krav-kraven för djurhållare. Många av reglerna är sunda och förankrade i en djup kunskap om vad djur behöver för att må bra. Andra regler är inte lika lyckade, utan leder till brister som är helt onödiga.

Debattartikeln hittar du här:  Expressen

Bristerna, menar Johan, beror på att dessa regler är ideologistyrda snarare än vetenskapligt underbyggda. Det är intressant att se detta debattinlägg och jag hoppas personligen att det bara är början.

FÖr som det är, så är inte regelverk så uppenbara som vi kan tro. Det finns alltid en å ena sidan, och en å andra sidan, det vill säga minst två perspektiv för samma fenomen. Som jag nämnde i ett tidigare inlägg om avmaskningen, är det å ena sidan ypperligt att vi försöker skärpa doseringen av avmaskningsmedel så att vi slipper resistenta maskar. Å andra sidan kan ett för tungt och krångligt (och dyrt) regelverk leda till att djur blir sjuka på kuppen. I Johans debattartikel, påvisas samma fenomen i Krav-uppfödningens spår.  

Det är svårt att göra rätt. Hur vi än vrider oss känns det ibland som det finns nackdelar. Just därför måste vi också kunna skilja på ideologi och vetenskap, och orka se vilka nackdelar som det ena för med sig. Om inte, blir det bara djuren som lider. Det kan inte vara meningen med regelverket. Vana och tro blir lätt till en gällande norm, oavsett hur bra eller dåligt det än är.

Annons